TOPLUM


Yeniyıl Balosu Federasyon Vakfı'na gelir getirdi

BİZİM ANADOLU - Balkan Türkleri Derneği'nin girişimiyle 31 Aralık 2014 gecesi Toronto Raj Banquet Hall'da düzenlenen geleneksel Yılbaşı Balosu Federasyon yıllık giderleri için fon artırma yarattı. Federasyon Vakfı Başkanı İsmail Vataner'in açıklamasına göre yaklaşık olarak sekiz bin dolar gelir elde edildi. Toplanan fon Federasyon'un yıllık elektrik, su ve ısıtma giderleri için kullanılacak. 300 davetlinin katıldığı gecede Toronto'da yaşayan ünlü sanatçı-piyanist Nişaniko gecede konukları coşturdu.

Gecenin ilerleyen saatlerinde DJ olarak müzik yapmaya devam etti. Gecede çok sayıda hediye çekilişleriyle talihliler hediyelerini aldılar. Gecenin ana sponsorlarını Marché İstanbul ve GL Türk enternet Tv şirketleri oluşturdu. Türk Kültür ve Folklor Derneği her yıl olduğu gibi etkinliğin düzenlenmesine yardımcı oldu. Federasyona bağlı diğer derneklerin yöneticileri ve üyeleri de geceye katılarak destek oldular. Geceye katılan davetliler gece boyunca danslar yaptılar yeni yıla coşkuyla girdiler.

 
 
 
 
 

Fotoğraflar: Bizim Anadolu / Celal Uçar


Bizim Anadolu

Ocak-Şubat 2015